Eyego as har som fritt og uavhengig webutviklingsmiljø, besluttet å benytte WordPress som sin hovedplattform for nettløsninger. Dette gjør vi av en rekke årsaker, her nevner vi noen stikkord: leverandøruavhengighet, lisensfritt, store designmuligheter, svært enkelt å bruke, gode mobilløsninger, brukerrettigheter, intranett, ekstranett, datostyring, hastighet, statistikk, søkemotorvennlighet, video, nyhetsbrev, søkefunksjonalitet, seo og en mengde tillegg som e-handel, billett, booking, arrangement, skjemaløsinger, video osv.

WordPress er teknisk sett en programvare du kan bruke til å lage en nettside eller en mobilside – et CMS.
Kjernen til programvaren er bygget av tusenvis av frivillige verden over, og det er tusenvis av plugins og temaer tilgjengelige for å kunne gjøre et nettsted til nesten alt du kan forestille deg.

  • Annenhver nye site i USA lages med WordPress som CMS
  • Det finnes ca nesten 40.000 plugins, og nær 900 millioner plugins er lastet ned
  • Det er mer enn 12 millioner større nettsteder basert på WP i verden

Eyego for WordPress, what about you?